Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City University of Pedagogy

Write a Review
Vietnam web rank: 23
Asia web rank: 1292
Global web rank: 4024

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 1976

Location

280 An Duong Vuong Str.
District 5
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Vietnam

Phone: 84-8-8352020

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.