Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City University of Art (HCMC Fine Arts)

Write a Review
Vietnam web rank: 61
Asia web rank: 2452
Global web rank: 7671

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 1954

Location

05 Phan Đăng Lưu, Phường 3
Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Vietnam

Phone: 84.8 3 841 6010

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.