Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đà Nẵng

The Danang College of Information Technology (CIT)

Write a Review
Vietnam web rank: 94
Asia web rank: 3538
Global web rank: 11511

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 2003

Location

The 31, Hai An
P. Hoa Quy, Q. Marble
Da Nang City
Da Nang
Vietnam

Phone: 84 5113.667113

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.