Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City University of Information Technology (UIT-HCM)

Write a Review
Vietnam web rank: 36
Asia web rank: 1606
Global web rank: 4969

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 2006
Wikipedia

Location

KM 20 Xa lộ Hà nôi
P Linh Trung Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Vietnam

Phone: 08 372 51993

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.