Đại học Thương mại Reviews

Vietnam University of Commerce

(2)
Write a Review
Vietnam web rank: 28
Asia web rank: 1337
Global web rank: 4153

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 1960

Location

Mai Dich
Cau Giay
Ha noi City
Ha noi
Vietnam

Phone: 84-4-763219


Một sinh viên đã cố gắng hết mình để học tập

Chất lượng đào tạo chưa thực sự chuyên sâu trong các ngành nghề. Khối lượng kiến thức học được trong trường chỉ bằng 1/100 bên ngoài. Mình thực sự không biết việc học này sẽ làm gì cho tương lai nếu chỉ học ở trường Thương Mại.

I would NOT recommend Đại học Thương mại to a friend.

management

I am 38 years old, i am a manager, i live in Ha noi city, Viet Nam

Pros: intellectually stimulating, great climate, beautiful campus, friendly colleagues

Cons: long work hours, shared office space

I would NOT recommend Đại học Thương mại to a friend.

© 2019, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.