Đại học Thương mại

Vietnam University of Commerce

(5)
Write a Review

Type: Public
Established: 1960
Website:
Grading system
Location:
Mai Dich
Cau Giay
Ha noi City
Ha noi
Vietnam
Phone: 84-4-763219

Reviews


Sinh viên mới tốt nghiệp

Những kiến thức được viết trong giáo trình của trường rất đầy đủ. Tuy nhiên đội ngũ giảng viên còn chưa có kinh nghiệm thực tế vì thế sự truyền tải chưa được tốt, chưa làm nổi bật được nội dung của các môn học. Đa số các giảng viên dạy theo y hệt giáo trình, rất khô khan. Bản thân tôi mong muốn rằng, giảng viên phải có kinh nghiệm thực tế hơn, học trường có thể mời các lãnh đạo của các công ty về để có những buổi hội thảo với sinh viên để sinh viên biết được nội dung của các môn học, ngành nghề mà mình đang học thực sự sẽ diễn ra ntn ngoài thực tế.

I would NOT recommend to a friend.

Giáo viên và giáo trình học

Giáo viên tuy là thạc sĩ tiến sĩ nhưng họ dạy theo những phương pháp và kiến thức chưa đủ và quá cũ so với thời thế hiện này.Ngoài ra trường có những chính sách khá cổ hủ và khiến học sinh học trong trạng thái áp lực và hoang mang không biết đi về đâu,có thể áp dụng kiến thức đã học vào làm gì để kiếm ra tiền.

I would NOT recommend to a friend.

from a 3rd-year student at Thuongmai University

First of all, I can say that TMU is one of the most high-qualitied Vietnamese University. It not only has a dynamic practical learning environment but also has a great lecture line-up. TMU school board also has lots of good and realistic policies for students... On top of that, I'm so proud of my TMU

I would recommend to a friend!

Một sinh viên đã cố gắng hết mình để học tập

Chất lượng đào tạo chưa thực sự chuyên sâu trong các ngành nghề. Khối lượng kiến thức học được trong trường chỉ bằng 1/100 bên ngoài. Mình thực sự không biết việc học này sẽ làm gì cho tương lai nếu chỉ học ở trường Thương Mại.

I would NOT recommend to a friend.

management

I am 38 years old, i am a manager, i live in Ha noi city, Viet Nam

Pros: intellectually stimulating, great climate, beautiful campus, friendly colleagues

Cons: long work hours, shared office space

I would NOT recommend to a friend.

© 2023, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.