Đại học Thương mại

Vietnam University of Commerce

(4)
Write a Review
Vietnam web rank: 28
Asia web rank: 1337
Global web rank: 4153

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 1960

Location

Mai Dich
Cau Giay
Ha noi City
Ha noi
Vietnam

Phone: 84-4-763219


Giáo viên và giáo trình học

Giáo viên tuy là thạc sĩ tiến sĩ nhưng họ dạy theo những phương pháp và kiến thức chưa đủ và quá cũ so với thời thế hiện này.Ngoài ra trường có những chính sách khá cổ hủ và khiến học sinh học trong trạng thái áp lực và hoang mang không biết đi về đâu,có thể áp dụng kiến thức đã học vào làm gì để kiếm ra tiền.

I would NOT recommend to a friend.

from a 3rd-year student at Thuongmai University

First of all, I can say that TMU is one of the most high-qualitied Vietnamese University. It not only has a dynamic practical learning environment but also has a great lecture line-up. TMU school board also has lots of good and realistic policies for students... On top of that, I'm so proud of my TMU

I would recommend to a friend!

Một sinh viên đã cố gắng hết mình để học tập

Chất lượng đào tạo chưa thực sự chuyên sâu trong các ngành nghề. Khối lượng kiến thức học được trong trường chỉ bằng 1/100 bên ngoài. Mình thực sự không biết việc học này sẽ làm gì cho tương lai nếu chỉ học ở trường Thương Mại.

I would NOT recommend to a friend.

management

I am 38 years old, i am a manager, i live in Ha noi city, Viet Nam

Pros: intellectually stimulating, great climate, beautiful campus, friendly colleagues

Cons: long work hours, shared office space

I would NOT recommend to a friend.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.