Đại học Dân lập Văn Lang

Van Lang University (VLU)

Write a Review
Vietnam web rank: 106
Asia web rank: 4705
Global web rank: 16030

General Information

Type: Private
Year of Establishment: 1995
Wikipedia

Location

45 Nguyen Khac Nhu
Q1, TP.
Ho Chi Minh city
Ho Chi Minh
Vietnam

Phone: 84.8 38367933

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.