University "Ismail Kamal" of Vlora logo

Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës (UNIVLORA)

University "Ismail Kamal" of Vlora

Other/Former Names: Universiteti Teknologjik Ismail Qemali
Write a Review

Type: Public
Established: 1994
Website:
Grading system
Location:
L. Pavarësia
Vlorë
Albania
Phone: 355 (33) 22 288

Reviews

Be the first to write a review.

© 2024, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.