Trường Đại học Bình Dương

Binh Duong University (BDU)

Write a Review
Vietnam web rank: 50
Asia web rank: 2098
Global web rank: 6473

General Information

Type: Private
Year of Establishment: 1997

Location

504 Đại lộ Bình Dương
Tx.Thủ Dầu Một
Bình Dương
Vietnam

Phone: 84 0650 382 2058

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.