Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

Ton Duc Thang University

Write a Review
Vietnam web rank: 21
Asia web rank: 1231
Global web rank: 3859

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 1997
Wikipedia

Location

Nguyen Huu Tho
Tan Phong Ward, District 7
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh
Vietnam

Phone: 08 37755035

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.