Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

University of Technical Education Ho Chi Minh City (UTE)

Write a Review
Vietnam web rank: 18
Asia web rank: 1118
Global web rank: 3515

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 1962

Location

Vo Van Ngan Str. 1
Thu Duc District
Ho Chi Minh City
Ho chi Minh
Vietnam

Phone: 84.8 38968641

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.