Netherlands Antilles Credentials


CredentialEnglish TranslationUS Equivalence
Voorbereidend Secundair BeroepsonderwijsPreparatory Secondary Vocational Education DiplomaOrder a Report - $9.99
Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsHigher General Secondary Education DiplomaOrder a Report
Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsUniversity Preparatory Education DiplomaOrder a Report
Associate of ScienceAssociate of ScienceOrder a Report
Wetenschappelijk onderwijsDiploma of PropedeuseOrder a Report
Secundair BeroepsonderwijsSecondary Vocational Education DiplomaOrder a Report
Juridisch Assistent certificateLegal Assistant CertificateOrder a Report
Bachelor of ScienceBachelor of ScienceOrder a Report
Operatie-assistent certificateSurgical Assistant CertificateOrder a Report
4-year Bachelor of Science4-year Bachelor of ScienceOrder a Report
Akte van Bekwaamheid tot volledig bevoegd onderwijzerFully qualified primary school teaching certificateOrder a Report
Meester in de RechtenMaster of LawOrder a Report
Master's degreeMaster's degreeOrder a Report


© 2022, Scholaro, Inc. All Rights Reserved. Your use of this service is subject to our Terms of Service and Privacy Policy.